Gratis compost afhalen op vele locaties verspreid over het hele land

Op zaterdag 17 maart 2018 vond voor de twaalfde keer de Landelijke Compostdag plaats. Later dit jaar wordt de datum voor 2019 bekend gemaakt.

Geïnteresseerden konden gratis compost afhalen op vele locaties verspreid over het hele land, zoals gemeentewerven, milieustraten en composteerbedrijven. De Vereniging Afvalbedrijven en de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) zijn initiatiefnemers van de Compostdag. Hun leden organiseren de Landelijke Compostdag elk jaar in samenwerking met vele gemeenten.

 

compostdag-lisse-2016 landelijke-compostdag

Gratis compost

Met het gratis uitdelen van compost bedanken bedrijven en gemeenten de burgers voor hun inspanning om gft en groenafval gescheiden aan te leveren en hopen zij hen te stimuleren om dat te blijven doen. Ook willen zij iedereen kennis laten maken met dit product, dat zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is. In de huis-aan-huisbladen of op de website van de gemeente kunnen geïnteresseerden kijken of er in de buurt compost wordt uitgedeeld. 

Eigen afval retour voor een vruchtbare bodem

Composteerbedrijven verwerken het gescheiden ingezamelde organische afval tot compost. Gemengd met tuinaarde is dit een ideale bodemverbeteraar: het stimuleert de groei van gewassen op milieuvriendelijke wijze, reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de grond. Bovendien legt compost CO2 vast in de bodem. Met moderne technieken wordt de positieve bijdrage aan het milieu verder versterkt. Veel bedrijven winnen bijvoorbeeld eerst biogas uit het gft voordat er compost van wordt gemaakt. Dit gas kan worden gebruikt voor elektriciteitsproductie of als groen gas voor de transportsector.

Deelnemende bedrijven in 2018

De volgende bedrijven hebben aangekondigd deel te nemen aan de Landelijke Compostdag: ARN, Attero, Composteerinrichting Altena BV, Van Berkel Biomassa & Bodemproducten, Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn BV, Groenrecycling De Breekhoorn, Groenrecycling Utrecht BV, HVC Compostering, Indaver, Firma Kamphorst, Meerlanden, Den Ouden Groep (locatie Oosterhout), Omrin, Orgaworld, Suiker Unie, Twence, WAGRO, Westra Groenrecycling BV, Zuidema Groep.
De bedrijven werken samen met diverse gemeentes uit het hele land. 

In 2017 hebben de BVOR en Vereniging Afvalbedrijven besloten om de detailinformatie over locaties en openingstijden niet meer op de website www.compostdag.nl te plaatsen. Dit om te voorkomen dat mensen onjuist of onvolledig geïnformeerd zijn, en om verwarring en teleurstellingen te voorkomen. Het bleek in de praktijk namelijk niet haalbaar om alle informatie volledig en tijdig binnen te krijgen.

 

Comments are closed.