INFORMATIE


Composteren gft- en groenafval goed voor het milieu
Gemeenten zamelen groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en groenafval (zoals snoeihout, takken, gras) apart van het restafval in. Composteerbedrijven werken deze groene reststromen weer op tot compost, een uitstekende bodemverbeteraar. Dit is niet alleen een goedkope manier van afvalverwerking, het is ook nog goed voor het milieu!

Jaarlijks zamelen we in Nederland ruim 1,3 miljoen ton gft-afval in. Dat zijn 50.000 vrachtwagencombinaties vol. Via gemeentewerven tellen we daar nog eens 2 miljoen ton groenafval bij op. Deze grote hoeveelheid groene reststromen levert bijna 600.000 ton gft-compost en zo’n 700.000 ton groencompost op. Dit gebruiken we voor de land- en tuinbouw, maar ook in sier- en moestuinen en bij het maken van tuinaarde en potgrond.

Compost als bodemverbeteraar
Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar en heeft een aantal grote voordelen boven het gebruik van kunstmatige bodemverbeteraars.
De milieuvriendelijke compost stimuleert de groei van gewassen omdat:

  • minder (kunst)mest nodig is;
  • compost de waterhuishouding van de bodem op een natuurlijke manier regelt:
    er hoeft minder gesproeid te worden en dit leidt tot een grote besparing van het water;
  • compost zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem;
  • in grond- en potgrondmengsels die verrijkt zijn met compost bodemziekten worden onderdrukt;
  • co