Disclaimer & privacy

Copyright Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) en Vereniging Afvalbedrijven (VA)

BVOR en VA willen zorgvuldig zijn als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. BVOR en VA kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Om die reden kunnen aan de informatie op deze pagina’s van de Compostdag geen rechten worden ontleend. Evenmin zijn de BVOR en VA aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie op de website.

Op de pagina’s van de Compostdag kunnen links van instellingen en organisaties zijn opgenomen. Compostdag is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites waar naar wordt verwezen.

Op de webpagina van de Compostdag www.compostdag.nl is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van, delen van deze pagina's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BVOR en VA inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is NIET toegestaan.

Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina van www.compostdag.nl wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal zo nodig met juridische middelen worden bestreden.

Comments are closed.