Contactpersonen

Met vragen of opmerkingen hebben over gemeentelijke acties of over compost kunt u terecht bij het betreffende bedrijf of uw eigen gemeente.

Als bedrijven, gemeenten of pers vragen hebben, dan kunnen zij contact opnemen met ondergenoemde personen. Zij zijn initiatiefnemers van de Landelijke Compostdag en beheren deze website. 
Vanaf 2017 hebben de BVOR en Vereniging Afvalbedrijven besloten om de detailinformatie over locaties en openingstijden niet meer op de website www.compostdag.nl te plaatsen. Dit om te voorkomen dat mensen onjuist of onvolledig ge├»nformeerd zijn, en om verwarring en teleurstellingen te voorkomen. Het bleek in de praktijk namelijk niet haalbaar om alle informatie volledig en tijdig binnen te krijgen.

Jennifer Koster-Bos (Vereniging Afvalbedrijven)
telefoon: (073) 627 94 44
e-mail: kosterbos@verenigingafvalbedrijven.nl
www.verenigingafvalbedrijven.nl

Wieke Coenen (BVOR-Branche Vereniging Organische Reststoffen)
telefoon: (0317) 42 67 55
e-mail: coenen@bvor.nl
www.bvor.nl

Comments are closed.